Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informační zpravodaj leden 2013

4. 2. 2013

 

Členská základna klubu Mbh k 01.02.2013
 
1. Blažek Josef; Louka 150 Mariánské Lázně 1;                      tel:774051943     PSČ 353 01
2. Bičák Pavel   Straky  238;                                                    tel.603216721     PSČ 289 25
3. Brabec Jaroslav   Olomoucká 185 Držovice                         tel.739948239     PSČ 796 07
4. Emr Čestmír   Nerudova 359   Žirovnice                             tel. 721379570    PSČ 394 68
5. Foltýn Stanislav   Nádražní 389 Nezamyslice                     tel.737016410     PSČ 798 26
6.  Grígelˇ Pavol   Runářov 127 Konice                                    tel.723357238     PSČ 798 52
7. Henik Jaroslav ČAS 20 Vrahovice                                                                 PSČ 798 11
8.  Jordán Jaroslav Polešovice 585 Uherské Hradiště                                          PSČ 687 37
9.   Karger Ivan Zahradní 251 Starý Kolín                             tel. 723214788    PSČ 281 23
10. Kubánek Antonín  U Zastávky 6 Opava                           tel..739687932    PSČ 747 06
11. Mejzlík Jiří   Ostrov nad Oslavou  184                              tel. 732430805    PSČ 594 45
12.  Melcr Miroslav Bc   Vinařice č. 43  Týnec  n/L                tel.732773335     PSČ 281 26
13. Nicola Melcrová Semín 214 Přelouč                                tel.607633653     PSČ 753 01
14. Novák Miroslav   Přemyslovice 433                                  tel.605302620     PSČ 798 51
15. Pištěk Jaroslav Sokolská 83 Radostice                               tel. 733637303    PSČ 664 46
druhý telefon 731152832
16 . Přikryl Vladimír Gorkého 10 Držovice 10                                                  PSČ 798 07
17. Slovák Alois  Telnice 92                                                     tel.775196239     PSČ 664 56
18. Šťastný František Mělnické Vtelno 85                              tel.326337316     PSČ 277 38
mob. 702 069 197
19. Tlustý Miloslav Dolní Holetín                                         tel.773553328     PSČ 539 71
20. Šujan Ladislav Nová 116 Bohdalice                                   tel.776612609     PSČ 683 41
21. Zbraněk Miloslav Mlýnská 85 Mořice                              tel.737605929     PSČ 798 28
Čestný člen:
Dolák Jaroslav Otaslavice                                                        tel.737389949     PSČ 798 06
Hegr Josef Kavalcova  26  Bruntál                                           tel.554715985     PSČ 792 01
 
 
 
 
 
 
Klub Moravský bílý hnědooký se sídlem v Prostějově
 
Informační
zpravodaj
Leden 2013
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
Typizace při speciální výstavě v Prostějově.
 
 
5. 3-2 S-128 1,0 3,5   H,u4,P,b2,D,T,N,k1,s9,B  94,5 Blažek
6. 3-2   S-130 1,0 3,0    h4,l1,P,D,T2,K,s7               94,5 Blažek
7. 3-2 S-131 0,1 3,3   H,P,D N,k1,S                     96    Blažek    
11.4-2 S-199 0,1 3,3    h1,U,l1,P,D,n1,s9               94,5 Blažek    
12.4-2 S -200            0,1 3,3    u,H, L,P,b2,d1,T,k3,s1,+6 94,5 Blažek     
13.1-2 S-22    1,0 3,4    h1,u4,L,P,b2,d1,T,n,k3,S   94,5 Brabec
14.1-2 S-24    1,0 3,3    u4,l1,P,B,J2,N                   95,0 Brabec
17. 4-5 S-136 0,1 3,3 H,L,P,b1,D,N,                     95,0 Foltýn
29. 4-2 69-12 0,1 3,4   H,u4,P,b1,D,S2+6              94,5 Kaiser
35. 3-2 S-59    1,0 4,0   H,U,l5,P,b1,D,T,n1,s10      95    Kubánek 
38. 3-2 S-104 1,0 3,45 H,u1,P,b2+3,T,n1,s10         95    Mejzlík
39. 3-2 S-105 0,1 3,45 Hupb1DNT                         94,5 Mejzlík
41. 4-2 S-119 1,0 3,3   h1+2u4LTb2TDn1Ks4        94,5 Novák
42. 4-2 S-123 0,1 3,3   LPb2+3DTNKS                 95    Novák
44. 4-2 S-121 1,0  3,3   h1PBd1TNk1S                   95    Novák
56. 4-2 S-182 1,0 3,6   h1+3LBTk1n1k1                94,5 Šujan
59. 4-2 S-190 0,1 3.8   HLPS                                  94,5 Šujan
57. 4-2 S-183 0,1 3,4   Hl1+4PBb1Tn1k4+3          94    Šujan
61. 4-2 S-174 1,0 3,3   PDTLP                               95,5 Zbraněk
62. 4-2 S-175 1,0 3,4  Hu3DTK                             96    Zbraněk
63. 4-2 S- 177 0,1 3,4   Hu3LPb2DTn1k3S4           95,5 Zbraněk
65. 11-1 S-336 0,1 3,9 HLPb2DTNk5                    94,5 Zbraněk
66. 11-1 S-335 1,0 3,9 Hu4LPb1DTNS NT           95,5 Zbraněk
69. 1-2 S-41    0,1 3,9 HULDTk5S                        94,5 Zbraněk
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Na dotace se brzy přihlásit na rok 2013 tím, že pošlete do 15 února list chovných Mbh –List zašle sekretariát ÚV př. Vilhelm . Kdo dostal dotace to dostal.Podmínky jsou registrovat od všech nahlášených zvířat klubově a přes CPKK v Praze .
Posíláte jen př. potvrzení 2x př. Zbraňkovi , ostatní zařídí klubový registrátor.
Všechno ostatní zasílá sekretariát průběžně.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení přátelé
 
 Ohlédneme-li se za jubilejním rokem 2012 , který byl si myslím i úspěšný pohledem na činnost našeho klubu chovatelů králíků Mbh.
Zavzpomínali jsme si na 25 výročí založení klubu i když nechceme toto stále opakovat, když se o tom dost psalo . 25 let činnosti a myslím, že bych lhal, že bylo vše bez problémů , ale dneska vidíme plemeno , které se může rovnat s ostatními plemeny králíků i když si myslí, že chov Mbh je přece jen náročnější . Nápad vyšlechtit nové bílé plemeno králíků můžeme říci , že se povedl ,i když to nebylo vždy jednoduché.
Uplynulý rok , který byl jako každý jiný protože činnost klubu vždy taková , že jsme zajišťovali hlavně propagaci chovu Mbh , speciálky a expozice klubu.V uplynulém roce se uskutečnily speciální expozice v Držovicích a Krakovanech ,vystavili členové ale i také  nečlenové klubu.Následovali další větší akce jako NVMK Hodonín,speciálka Kolín,speciálka Prostějov i účast př. Melcra na Evropské výstavě v Lipsku.Chtěl bych vyzvednout vysokou účast , lépe vysoký počet vystavených Mbh na obou speciálkách , takže si myslím, že jsme ukázali,že králík Mbh po 25 letech klubu je na dobré úrovni díky dobré činnosti a velkému nadšení jeho členů.
Zdaleka nechci říct , že už nemáme co zlepšovat jak při šlechtění Mbh , tak činnosti klubu.Vím, že se nemůžeme úplně rovnat s kluby , které mají špičkovou činnost , jedná se ale většinou o kluby plemen více rozšířených , ustálených a mají ve svých řadách experty na plemenářskou činnost.Vím, že nikdo nejsme bez chyby a kritika je důležitá.Ale ten kdo kritizuje by měl vědět, že mnohé věci nejsou tak jednoduché jen se snadno řeknou.Je nutné vidět, že všichni funkci v klubu děláme zcela nezištně , vědomi si zodpovědnosti za existenci klubu i Mbh.My co jsme důchodci máme možná trochu více času , který věci věnujeme , horší pozice jistě mají členové , kteří chodí do práce a přesto věnují klubu svůj volný čas.Na výroční schůzi klubu
 
1.
 
 
jsem tak hodnotil činnost členů výboru .Pochopitelně nejnáročnější
funkci určitě má jednatel př. Foltýn.Určité mezery, ale podstatnou
práci vykonává i když některá kritika na něho je pravda, ale vraťme
se o 11 roků zpět, kdy po rezignaci př. Jedličky- tehdy jednatele a on to vzal a klub celou nejen, že existuje,ale i se rozvíjí jistě se nebude bránit, když mu někdo pomoc nabídne.Ostatní funkce přítel Šujan pokladníka profesionálně nebo přítel Grígel je dobrá volba.Do vý -boru byl zvolen i př. Melcr , který před rokem rezignoval a nyní si uvědomil , že jako garant v Kolíně , že by ve výboru měl být , ale z dopisu, který mi poslal píše , že by chtěl být členem výboru pouze proto , aby mohl diskutovat s členy UOK , aby měl možnost zastu- povat klub a sdílet své názory , které ale nejsou někdy názory klubu.
Byl vydán evropský vzorník , který se rozchází ve váhové stupnici se vzorníkem českým.Byl zaslán dotaz na ÚOKK , která se k tomuto zatím nevyjádřila.
Letošní akce klubu budou v rozsahu roku 2012 , bylo by možné uvítat expozice Mbh , které by vedly k propagaci plemene.Jsou názory mnoha členů , aby v budoucnu se konala klubová speciálka jedna.Třeba sjednotit názory , klubu i členům by to prospělo . Je třeba oceňovat abychom viděli Mbh jedněma očima chovatelé jsou rozděleni a po létech se ani neznají.
Registrace proti posledním rokům výrazně v roce 2012 poklesla , což není pozitivní realita.131 kusů bylo zaregistrováno mimo CPKK tito chovatelé neuplatňují nárok na dotace ani nemohou. Způsobila to asi informace o zpřísnění podmínek pro poskytnutí dotací a oficiálně nikdo nic neposlal a dotace byly uděleny jako v minulých letech, což je škoda a tato informace byla podána z konference ÚOK , ale oficiálně nikdo chovatele neinformoval.
Pro letošní rok bych členům doporučil aby se o dotaci zajímali , pokud se to včas dovíme budeme členy informovat.přihlášky se posílají do konce ledna – zatím nic nedošlo.Pro rok 2013.
Přeji hodně úspěchů všem členům v r. 2013.
 
2.
Upozorňujeme na možnost přispět do IZ svými názory a zkušenostmi  což uvítáme.
Termíny akcí v.r. 2013 dosud neznáme , budeme včas informovat.
 Zbraněk Miloslav.
Kolín 2012

94 /94,5 /94/92,5 = 374,5
92,5/94,5/94,0/94,5 ´= 375,5

 
 
Bičák 94, 94,5, 94,5, 
 

93,5/91,5/92,5/93,0 = 371
93,5/93,5/93,0/93,0 = 373

 BC Melcr  
 

92,5/95,0/93,0/93,0 = 374,5

93,5/93,5
 

95,0/94,5/95,0/95,5 = 380

Mejzlík

94,0/94,5/95/92,5=375,5

Melcrová 92,,0/94,5/93,5/93,5/94

94,5/95/94,5/94,5 = 378

                 
 
 Karger            94,0/93/MVD
 
 
Mistr klubu kolekce                       Nejlepší barva
Mejzlík                                                  Melcr
 
Šampion                                  Čestné ceny
1,0   Mejzlík                            Bičák
                                               Bičák
                                               Melcrová
                                               Melcrová
Šampion
0,1   Melcrová
 
Typizace neprovedena !!
7
 
 
 
 
 
 
Výsledky speciálky Prostějov
 

94,5/94,5/95 ´= 285
94,0/92,5/92,5 = 280

Blažek   93,5/92,5/93,5
              94,5/94,5

94,5/95/93 = 282,5

Brabec     94,0
 
Foltýn    95,0 / 92,0/ 93,0 /    92,5 /93 / MVD / 91
 
Hegr -  pro nemoc nedodáno
 

92,5/93,5/94/5/92,5 = 373 b

Kaiser 
 
Kubánek   93,5 / 94,0/ 93,5/ 95,0 /
 
Mejzlík 94,5 / 94,5
               

94,5 / 95/ 94,0 = 283,5

Novák        95,0 92,0 
 
Přikryl   92,5
 
Slovák 95,0 93,0 92,0 / 93,5 / MVD /MVD / 91,5
 

94,0 / 94,5 / 94,0 =282 
 94,0 / 94,5 / 94,0= 382,5

Šujan 93,5
 
 

95,5 / 96,0 / 95,5/ 94,0 = 381 
 95,0 /95,5 /94,0 / 94,5 = 379   

Zbraněk 92,5 
 
 
 
Vítěz kolekce = Zbraněk         čest. Cena kol. =        nejlepší barva     nej. typizace                   
 Šampion 1,0 = Zbraněk               Blažek                             Šujan                                Zbraněk
Šampion    0,1= Blažek                   Novák
                                                           Zbraněk
                                                                                                                                                                                                                                                                  4                                            
 
 
Účast členů klubu králíka Moravského bílého hnědookého na výstavách okr.Prostějov
v roce 2012 a dosažené výsledky
 
Vážení členové klubu králíka Moravského bílého hnědookého, vážení příznivci tohoto plemene, vážení chovatelé,
Zúčastnil jsem se v letošním roce jako vystavovatel všech soutěžních výstav králíků na okrese. Prostějov, kde jsem vystavoval právě plemeno králíka Mbh. Na výborové schůzi klubu dne 27.10.2012 ve Vyškově jsem byl požádán, abych na stránkách klubu seznámil ty, které to zajímá a stránky navštěvují, kdo a jak se z řad našeho klubu výstav zúčastnil. Bude to čtení poněkud nezáživné, plné čísel (bodů). Bohužel ne všude jsem si stihl body zapsat, ale nejdůležitější informace uvedu.
A teď k jednotlivým výstavám:
Výstava Držovice – 5. – 6.5.2012 - samostatná expozice Mbh
Přihlášeno bylo 18 králíků, vystaveno 17 – nedodal př.Šujan. Vystavovali: př.Brabec 5 králíků jednotlivců – vše Mvd, př.Foltýn 4 jednotlivce – 2x 92.0, 2x 94.0, MCH Páleník Jakub – 95.0 – čestná cena, 94.0, př. Přikryl – 94.0 a 94.5, př. Zbraněk – 4x jednotlivce – 94.5, 94.0, 2x Mvd. Posuzoval př. Václav Uličný.
Výstava Plumlov – 2. – 3.6.2012
Vystaveno bylo jen 5 králíků Mbh, z toho 4 od členů klubu. Př.Brabec vystavil tříčlennou kolekci – 282.5 bodu (94.5, 94.5, 93.5) a př. Novák – 1 králík 93.5 b. Př. Brabec získal na kolekci čestnou cenu. Posuzoval př.Oldřich Lakomý.
Výstava Přemyslovice – 14. – 15.7.2012
Vystaveno bylo 6 králíků Mbh. Př.Novák – 1x 94.5, MCH Páleník Jakub – 94.5, 94.0 a př.Brabec – tříčlenná kolekce 281.5 bodů (2x 94.0, 93.5) – čestná cena.
Posuzoval př. Václav Uličný.
Výstava Němčice nad Hanou – 21. – 22.7.2012
3
 
 
 
Vystaveno bylo s dodatkem 21 králíků Mbh. Body jsem si nepoznačil. Př.Foltýn získal na jednotlivce 95.0 bodů a čestnou cenu, dále vystavil dvě tříčlenné kolekce – celkem 7 králíků, př.Šujan vystavil 2x jednotlivce a čtyřčlennou kolekci, př.Zbraněk vystavil 6x jednotlivce, z toho 1x 95.5 – čestná cena a př.Brabec 2x jednotlivce – 94.0 a 94.5.
Poprvé posuzoval př. Pavol Grígel.
Výstava Konice – 4. – 5.8.2012
Vystaveno bylo 7 králíků Mbh. MCH Páleník Jakub vystavil jednotlivce – 94.0 a tříčlennou kolekci – 280.0 (2x 93.0 a 94.0), př.Brabec vystavil tříčlennou kolekci – 281 (2x 94.0 a 93.0).
Posuzoval př.Václav Uličný.
Výstava Kostelec na Hané – Okresní výstava mláďat králíků 25. – 26.8.2012
Vystaveno bylo jen 10 králíků Mbh. MCH Páleník Jakub 2x jednotlivce po 93.0, př.Foltýn čtyřčlennou kolekci 367 (1x 94.0 a 3x 91.0) a př.Brabec čtyřčlennou kolekci – 370.0 (3x 93.0 a 1x 91.0).
Posuzoval př. Jurečka (?)
Hanácká výstava Prostějov – 15. – 16.9.2012
Vystaveno bylo 19 králíků Mbh, u všech jsem si nezapsal body. Př.Brabec vystavil čtyřčlennou kolekci – 375.0 bodů, tříčlennou kolekci 277.0 b. a jednotlivce (výluka), celkem 8 králíků, př.Foltýn vystavil 6 jednotlivců, př.Přikryl jednoho a př.Zbraněk čtyřčlennou kolekci – 380.0 b. (95.5, 94.5, 94.5, 95.5), na kterou získal čestnou cenu.
Posuzoval př.Pavol Grígel.
Výstava Stařechovice – 29. – 30.9.2012
Vystaveno bylo s dodatkem 18 králíků Mbh. U většiny jsem si body napsal. Př.Novák vystavil 6 králíků – 2 jednotlivce a čtyřčlennou kolekci – 378.0 – (94.5, 94.0, 94.5, 95.0), př.Brabec tříčlennou kolekci – 279.5 b. (93.5, 94.0, 92.0), př.Přikryl jednotlivce – 94.5, př.Foltýn čtyřčlennou kolekci – 372.0 b. (2x 93.0, 94.0, 92.0),
 
 
př.Zbraněk čtyřčlennou kolekci – 378.5 b. (2x95,5, 93.5, 94.0) – bez čestné ceny (bylo jich málo na počet vystavovaných králíků – 230 králíků – 9 čestných cen).
Posuzoval př.Pavol Grígel.
Mimo okres – v Kožušanech na okr.Olomouc, kde ve dnech 18. – 19.8.2012 proběhla Regionální výstava mladých králíků vystavil tříčlennou kolekci př.Brabec – 279.0 b. (93.0, 93.5, 92.5).
Posuzoval př.Josef Říha.
Speciálka plemene Mbh v Prostějově se uskuteční 8.12.2012.
Tímto přehled obeslaných výstav králíky Mbh v roce 2012 končím. Možná se i tato zpráva objeví v Informačním zpravodaji klubu Mbh.
V Držovicích dne 29.10.2012
Vypracoval : Jaroslav Brabec
 
Registrace přes CPKK                         Evropský vzorník zvýšená váha                
                                                             Příspěvek pro př. Melcra na EV
                                                             Registrace mimo CPK
 

Brabec
11
2
         :                           Registrace
Ks
vrhy
Zbraněk
23
8
:                                Melcr
55
25
Šujan
18
4
                                 Blažek
31
8
Foltýn
18
4
                                 Kubánek         
16
3
Pištěk
4
1
                                 Mejzlík
13
9
Slovák
31
7
                                 Páleník
5
1
Hegr
8
4
                                 Kaiser
11
2
Novák
6
2
                                 Součet
131
 
Bičák
42
8
 
 
 
Součet
160
 
 
 
 
Celkem
291
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7.